Gebruikersverklaring

Elke gebruiker van Schoolpool dient zich akkoord te verklaren met de gebruikersverklaring.

Hier vind je een opsomming van alle aandachtspunten voor een correct en vlot carpoolsysteem.

Om de gebruikersverklaring te lezen: Charte d utilisation

een dienst van Mpact